MENSENDIECK MAASTRICHT
PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE

Mensendieck Maastricht - Bewuster in bewegen!

Heb je wel eens last van lichamelijke klachten? 

Weet je eigenlijk hoe je zit, staat, loopt, bukt en beweegt zo door de dag heen?
Heb je veel last van veel of langdurige stress?
Heb je al van alles geprobeerd en komen de klachten regelmatig weer terug?

Dan kan het zijn dat je klachten veroorzaakt worden door een
ongunstige houding, een onbewust verkeerde manier van bewegen
of als gevolg van spanning en stress.

Blijf niet met je klachten zitten, doe er iets mee en maak gerust een afspraak!

Algemene oefentherapie

Oefentherapie Mensendieck is een begeleiding in gedragsverandering en een coaching van bewustwording, ervaren, gebruiken en aanleren van bewegingen die in het dagelijks leven nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan zitten, staan, lopen, duwen, trekken, reiken, bukken en tillen. Mensendieck Maastricht geeft je grip en controle op deze dagelijkse activiteiten door de training aan te sluiten op jouw levensstijl.

Aanpak algemene oefentherapie

 • Werken aan een gunstige houding (denk aan: zitten, staan, lopen, bukken-tillen, duwen, trekken, reiken)
 • Werken aan (dynamische) stabiliteit en mobiliteit van het gehele lichaam
 • Met aandacht bewegen
 • Je lichaam beter leren voelen en hiermee meer in balans krijgen
 • Je leert zelf je klachten te verhelpen of onder controle te krijgen. Je wordt zelf je beste therapeut!
 • Ik doe dit als bewegingscoach samen met jou!

Psychosomatische oefentherapie:

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, ben ik bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Aanpak psychosomatische oefentherapie

 1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen.
 2. Meer inzicht leren krijgen in je gedachten, emoties en handelen en leren hoe hier beter mee om te gaan.
 3. Leren jezelf weer in balans te brengen middels ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen & aandachtstraining
 4. Aanleren van gunstig houding- en bewegingsgedrag volgens de algemene oefentherapie
 5. Met aandacht bewegen